تبلیغات
Routine life - سرودملی المپیک:


Routine life

هرچقدرهم که سقف آسمون پایین بیادمن زانونمی زنم:


Survival
جاودانگی

Race, life’s a race
رقابت، زندگی یک رقابت است

And I am gonna win
و من می‌خواهم برنده باشم

Yes, I am gonna win
بله می‌خواهم برنده باشم 

And I’ll light the fuse
و فتیله را روشن خواهم کرد

And I’ll never lose
و هرگز شکست نخواهم خورد

And I choose to survive
و جاودانگی را انتخاب کرده‌ام

Whatever it takes
هر چی که پیش آید

You won’t pull ahead
کنار نخواهم کشید

I’ll keep up the pace
به راهم ادامه خواهم داد

And i’ll reveal my strength
و توانایی‌ام را نشان خواهم داد

To the whole human race
به تمامی ابناء بشر

Yes i am prepared
بله من آماده‌ام

To stay alive
که زنده بمانم

I won’t forgive, the vengance is mine
نخواهم بخشید، انتقام از آن من است

And i won’t give in
و از دستش نخواهم داد

Because i choose to thrive
زیرا من موفقیت را انتخاب کرده‌ام

I’m gonna win
می‌خواهم برنده باشم

Race, it’s a race
رقابت، زندگی یک رقابت است

But i’m gonna win
اما من می‌خواهم برنده باشم

Yes i’m gonna win
بله می‌خواهم برنده باشم

And will light the fuse
و فیوز را روشن خواهم کرد

I’ll never lose
و هرگز شکست نخواهم خورد

And i choose to survive
و جاودانگی را انتخاب کرده‌ام

Whatever it takes
هر چی که پیش آید

You won’t ṗull ahead
کنار نخواهی کشید

I’ll keep up the pace
به راهم ادامه خواهم داد

And i’ll reveal my strength
و توانایی‌ام را نشان خواهم داد

To the whole human race
به تمامی ابناء بشر

Yes I’m gonna win
بله من می‌خواهم برنده باشم

Fight! Fight! Fight! Fight!
مبارزه کن! مبارزه کن! مبارزه کن! مبارزه کن!

Win! Win! Win! Win!
برنده شو! برنده شو! برنده شو! برنده شو!

Yes i’m gonna win
بله من می‌خواهم برنده باشم

نوشته شده در دوشنبه 9 مرداد 1391 ساعت 08:50 ب.ظ توسط tina haghighi نظرات | |

قالب ساز طراح قالب